EU Projects


„Naujos galimybės“ - naujos modifikacijos sklandytuvų LAK-17B/BT ir LAK-17BFES sertifikacija ir pristatymas užsienio rinkose.

ES.jpg

UAB „Sportinė aviacija ir Ko“, vienintelė Baltijos šalyse sklandytuvų gamybos įmonė, sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ eksporto potencialo didinimas“, kuris iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto priemonę „Naujos galimybės“. Projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-03-077. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2012-06-12 iki 2014-12-01.

Projektas reikšmingai prisidėjo prie įmonės eksporto potencialo didinimo, nes įmonė savo unikalius gaminius – sklandytuvus pristatė užsienyje vykusiose specializuotose aviacijos parodose Vokietijoje ir JAV. UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ projekto metu sertifikavo naujos modifikacijos sklandytuvus LAK-17B/BT ir LAK-17BFES. Tikimasi, kad projektas pritrauks naujus klientus, padidins įmonės konkurencingumą pasauliniu mastu.

„Iničekiai LT“ projektas  „Sklandytuvo Lak-17A skrydžių resurso padidinimo pagrindimas" 

ES.jpg

UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: Inočekiai LT, kodas: VP2-1.3-ŪM-05-K, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomiko saugimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2012.11.15 iki 2013.04.30 dienos.

Projekto tikslas

Plėtoti UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ atliekamą mokslinių tyrimų veiką, skirtą gaminamų sklandytuvų kokybei padidinti.

Projekto uždavinys – parengti sklandytuvo sparno ilgaamžiškumo laboratorinių bandymų programą, kuri leistų tiksliai nustatyti naudojamų konstrukcinių medžiagų atsparumą neramioms oro sąlygoms bei apkrovoms skrydžio metu ir leistų apskaičiuoti skrydžio valandų resursą.

Panašūs tyrimai buvo keletą kartų atlikti Vokietijoje. Remiantis Vokiečių patirtimi, tokios programos parengimui ir tyrimų atlikimui pakanka skirti 4-5 mėnesių. Atsižvelgiant į tai ir buvo suformuluoti projekto tikslai, numatyta projekto trukmė.

Projekto veiklos

Projektas buvo įgyvendinamas nuosekliai ir metodiškai, įgyvendinant šias veiklas:

1) Apkrovų, kurias patiria sklandytuvas skrydžio metu, nustatymas ir sparno deformacijos įvertinimas. Standaus sklandytuvo apkrovos skrydžio metu buvo skaičiuojamos pagal EASA CS-22 reikalavimus. Įgyvendinant veiklą taip pat buvo nustatyta sklandytuvo masės, inercines ir standumo charakteristikos. Veiklą atliko kvalifikuotas įmonės darbuotojas.

2) Laboratorinių bandymų programos parengimas. Laboratorinių bandymų programos tikslas - ištirti elastingumo įtaką sklandytuvo apkrovoms skrydžio metu. Tokios bandymų programos iki šiol nėra parengta Lietuvoje ir Europoje. Šis etapas yra inovatyvus. CS-22 nereikalauja elastingumo įvertinimo, nes trūksta žinių apie tai, kokias apkrovas patiria elastingas sklandytuvas neramiame ore. Įvertinus elastingumą būtų galima tiksliau pagrįsti resursą. Šiam projekto etapui buvo perkamos mokslinių tyrimų paslaugos, nes įmonėje nėra tokias specifines žinias ir įgūdžius turinčių darbuotojų ir /ar mokslininkų.

3) Sparno ilgaamžiškumo bandymų laboratorijoje atlikimas. Parengus laboratorinių bandymų programą, buvo atliekami sparno laboratoriniai tyrimai, kurių metu buvo tiksliau nustatomi sparno ilgaamžiškumą lemiantys naudojamų medžiagų veiksniai ir jų valdymo galimybės. Tyrimų metu buvo tiksliai nustatytas LAK-17A skrydžio valandų resursas, kuris nebuvo nustatytas EASA sertifikavimo metu ir jam buvo paskirtas tik 2500 skrydžio valandų resursas. Bandymus atliko paslaugos teikėjas kartu su kvalifikuotais įmonės darbuotojais.